In March 1941, the Third Reich formed an alliance with the Balkan state of Bulgaria, intending then to implement their antisemitic policies as with every other alliance they forged or territory they conquered. While Germany’s dictator saw geopolitical leaders as pawns on his Continental chessboard, Bulgaria’s King Boris III masterfully danced around the Final Solution unnoticed—until Hitler summoned their deportation. The King informed the Führer that Bulgaria was in need of roads, so the 48,000 Jews calling his nation “home” had been sent to country fields for manual labor. Deportation would have to wait. Not a man known for patience, Hitler summoned Boris to Berlin and demanded to know why the allied monarch disobeyed direct orders—appearing, even, unwilling to commit troops to the Russian front lines and (most dastardly) to shelter Bulgarian Jews from the gas chambers of Poland. Treason.

Two weeks later, Bulgaria buried her king.

It was August 1943. As Nazi rage devoured the Continent with carnage to be understood only after the death of the Führer, the acute loss of Boris III christened his son Simeon onto the throne of a country that had allied itself with the Axis of Powers two and a half years earlier in an effort to regain territory lost in the Great War and avoid the fate of Yugoslavia and Greece. Six years old with a crown upon his head, he became the youngest ruling monarch in Europe during the Second World War. 

Historians and artists alike have been struck by the impasse between the Church and the Synagogue, but this Balkan nation with the boy king featured a capital city bearing a friendship between the head of the Church, Metropolitan Stephen, and Chief Rabbi Daniel Zion. As the Nazi army made a presence in Sofia, Zion served as an easy target for persecution, ridicule and, on one occasion, public flogging in front of the city’s Great Synagogue. Remarkably, as the threats against Bulgarian Jews intensified, Stephen stood as a bulwark for his Jewish friends. For his own part, Zion petitioned the elder King just before his final meeting with the Axis leader—telling him of the Man Yeshua who had appeared to him in a vision.

The Chief Rabbi of Sofia was an unapologetic disciple of the Nazarene.

In August 2015, Bulgaria’s capital city will host the premiere screening of Covenant and Controversy Part One: The Great Rage with members of our production team. Join our director Dalton Thomas and his wife on 17 August at the Christian Publishing House and Library VEREN (www.veren.org) in Sofia, Bulgaria. Our team is thrilled and deeply humbled to screen this film on soil which so fervently resisted the zeitgeist of the age and denied judenhass a foothold in the heart of the Balkans. We covet your prayers as we launch our worldwide screening tour of this five-part series’ first installment.


През март 1941 г. Третият райх е вече на Балканите и присъединява към Тристранния пакт България. Германците имат намерението и тук да приложат антисемитската си политика, както у всеки друг съюзник или територия, които попадат под тяхна власт. Нацисткият диктатор разглежда европейските лидери като пешки на своята континентална шахматна дъска, но българският цар, Борис III, майсторски и незабелязано се изплъзва на „окончателното решение“ до мига, в който Хитлер не изисква депортирането на евреите. Царят уведомява Фюрера, че България ще строи пътища и нейните 48 000 евреи, които наричат себе си българи, са изпратени в провинцията за принудителен труд. Депортирането им се отлага. Хитлер не е прочут с търпението си и привиква Борис III в Берлин, където пита монархът-съюзник защо не се подчинява на издадените преки заповеди и сякаш откровено не желае да прати войски на Източния фронт и дори (най-подмолно) защитава българските евреи от газовите камери в Полша. Та това е измяна!

Две седмици по-късно България погребва своя цар.

Август 1943 година. Бясната ярост на нацистите потапя континента в касапница, чийто размери всички разбират действително едва след смъртта на Фюрера. Горчивата загуба на Борис III въздига на трона сина му Симеон в една страна, която се съюзява със силите на оста в опит да си върне територии, които губи през Първата световна война и за да избегне участта на Югославия и Гърция. Симеон е само на шест, когато става най-младият действащ монарх в Европа през Втората световна война.

През вековете, разколът между синагогата и църквата винаги е поразявал историците и хората на изкуството, но в столицата на тази балканска страна, където царува едно момче, цари също едно необикновено приятелство – това между главата на Православната църква, митрополит Стефан, и главния равин на България, Даниел Цион. В София, където нацистите установяват военно присъствие, Даниел Цион става лесна мишена за антисемитския тормоз – в един конкретен случай го бият публично с камшик пред голямата синагога в града. Удивителното е, че колкото по-враждебно става отношението срещу българските евреи, толкова по-верен защитник намират те в лицето на митрополит Стефан. От своя страна, Даниел Цион изпраща петиция до Борис III точно преди последната му среща с Хитлер, в която разказва на царя как Исус му се е явил във видение.

Главният равин на България не крие, че е ученик на Назарянина.

През август 2015 г. в столицата на България ще се състои премиерната прожекция на "Бясна ярост", част първа от поредицата "Завет и разпра", на която ще присъстват и членове на нашия екип. Елате на 17 август в София, България, в Книжарница Верен (www.veren.org), където ще бъде и нашият директор на продукция Далтън Томас заедно със своята съпруга. Всички ние сме дълбоко развълнувани и благодарни, че филмът ще се прожектира в страната, която застава ревностно срещу духа на времето (Zeitgeist) и не позволява на омразата срещу евреите (Judenhass) да даде горчивия си плод в сърцето на Балканите. Благодарим също за молитвите ви на старта на нашата световна обиколка с прожекцията на тази първа серия от петсерийната ни поредица.

TGR Tour Banner Wire.jpg

Tour dates are currently being scheduled in cities worldwide. Check our tour page for information, which is updated regularly. If you would like to host a screening, please contact our team at covenantandcontroversy@faimission.org.


2 Comments